Επικοινωνία


Aqua Tech -  Αντλητικά συγκροτήματα - Ηλεκτρομηχανολογικά έργα

Υπεύθυνος: Μουτούδης Αθανάσιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνα: 694 79 23 208

Υπεύθυνος: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνα
: 693 63 89 855

Διεύθυνση: Εγνατίας 83

Πόλη: Γιαννιτσά