Επικοινωνία


Aqua Tech -  Αντλητικά συγκροτήματα - Ηλεκτρομηχανολογικά έργα

Υπεύθυνος: Μουτούδης Αθανάσιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνα: 694 79 23 208


Διεύθυνση: Εγνατίας 83

Πόλη: Γιαννιτσά