Προφίλ

Η εταιρεία μας έχοντας πολυετή εμπειρία σε έργα γεωτρήσεων παρέχουμε πλήρεις λύσεις και εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων οποιουδήποτε μεγέθους και για οποιαδήποτε χρήση.

Χρησιμοποιούμε σωστές διαδικασίες και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας διαθέτοντας παράλληλα την απαραίτητη τεχνική και επιστημονική γνώση για κάθε είδους έργο.

Η ενασχόλησή μας επεκτείνεται σε κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικά έργα, βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,  ηλεκτρικούς πίνακες, αυτοματισμούς και κάθε είδους έργα αναλαμβάνοντας και την κατασκευή αλλά και τη συντήρησή τους.


Επίσης αναλαμβάνουμε την ηλεκτρική σας αλλά και την υδραυλική σας εγκατάσταση του σπιτιού σας με άψογη και εγγυημένη εργασία με όλα τα διεθνή στάνταρ ασφαλείας στην εργασία μας.